HOTLINE 24/7: 0904013666

THÔNG TIN SẢN PHẨM

BƠM THỦY LỰC

VNĐ

Mô tả sản phẩm:

JIC là nhà sản xuất phụ tùng bơm và mô tơ thủy lực hàng đầu Hàn Quốc. Kinh nghiệm thiết kế cộng với công nghệ chế tạo hiện đại mang lại cho phụ tùng JIC độ bền và độ tin cậy cao.


Thông tin chi tiết:

 JIC SẢN XUẤT PHỤ TÙNG CHO CÁC DÒNG BƠM VÀ MÔ TƠ:

KOMATSU
PC60-5, PC120-3/5, PC200-3/5, PC300-3/5
PC200-2 M/P, T/M
PC200-6 / PC200-7
PC300-6/ PC400/ PC450/ Pc650.

HITACHI
EX60 / EX60-2 / EX100S/M
EX100 T/M
EX100M-2/3/5 S/M
EX100-5
UH083
UH083 S/M
EX200 / EX270 / EX300 / EX300-5
EX200-2
EX200-5
Ex400

KOBELCO
SK07N2 / SK200-3 T/M
SK07-II T/M/ SK120/ SK200/ Sk300

REXROTH / UCHIDA

A8V55 / A8VO55
A8V80 / 86 / 107
A8VO160
A10VO28
A10V40/43/45/71
A10VD17 / A10VD43
AP2D25

KAYABA
MAG150
PSV2-55T/60T/63T

LINDE
HPR100
HPR130/160
B2PV35/50/75/105
BPV200
LPVD64
LPVD125

VICKERS
VICKERS Ta1919
PVH131
CATERPILAR
E200B
CAT12G/14G
CAT320  /CAT320C

MITSUBISHI
MS180/MS230
MS180-3(OLD)
MS180-3(NEW)/MS180-8

KAWASAKI
KVC925 / KVC932
NVK45DT
NV64/84/90/111/137/172DT  NV137/270
K3V63/112/140/180/280DT  K3V63/112DT
K5V140DT
K3PS36
MX80/150/173
M2X55/63/96/120/146/150/170/210
M5X180
DNB08
DNB50

SAUER SUNDSTRAND

SPV15/18/20/21/22/23/24/25/26/27
M46
90L075
SPV6/116

DAIKIN SUNDS TRAND
V38
PVD21 / PVD22
VRD63

TERJIN SEIKI/ NABTESCO
MFB80 / MFB160
GM15/30H/35VA/35VL
Em105

NACHI   PVD2B-32L/36L/42L, PVD3B-60L
EATON  72400
DANISON  P6P
FLAT ALIS  F85
HYDRAUMALIC  A47V71EL / A4VG125

Sản phẩm tiêu biểu